8-Dagerskrigen 2004.

Dette er en samling av mediaomtaler og dokumenter i forbindelse med at eiendomsavdelingen i Fredrikstad Kommune foreslo Nøisom Gaard lagt ut for salg. Fra vi fikk tilgang til dokumentene til alt var over gikk det faktisk bare ca 8 døgn. Vi vil i ettertid berømme politikerne som til tross for partigrenser og ideologi i denne saken lot fornuften seire. At både ordfører og varaordfører uttalte seg positivt i media oppfattet vi som en tillitserklæring til den kulturelle aktivitet vi har ved siden av å være en MC-klubb. 

Under våre forhåndssamtaler med representanter for de politiske partier og under debatten, ble det fra alle hold uttrykt et ønske om at den kulturelle aktiviteten måtte fortsette. Det ble også lagt vekt på det arbeid vi har lagt ned på eiendommen, og at den også for fremtiden måtte være åpen for turgåere fra Kongsten og Gamlebyen.

Det som gir grunn til ettertanke i saken er at vi, i motsetning til eiendomsavdelingens saksbehandlere, visste at vi forvaltet noe som var positivt og til glede for både lokalsamfunnet og byen som helhet. At vi benyttet de midler vi hadde til rådighet for å bevare dette var naturlig. De tilbakemeldinger vi har fått i ettertid viser entydig at klubbens engasjement og retningslinjer blir oppfattet positivt. Vi i klubben vil takke for all støtte som vi har fått, og fortsette vårt arbeid etter samme retningslinjer som nå.

Vi vil også takke de som under prosessen pr telefon prøvde å hindre at klubben fikk beholde gården. Uten gården hadde Fredrikstad blitt noen kulturarrangement fattigere, enkelte svake grupper hadde ikke lenger hatt sin teltdans en gang i året o.s.v. I ettertid har vi imidlertid hatt stor glede av å se disse destruktive kreftene ennå en gang mislyktes.

 

Fredrikstad Blad :

Klikk for å lese hele saken
POLITIKERNE TROSSET RÅDMANNENS ANBEFALING
MC-gutta beholder lokalet
De ankom per motorsykkel, skinnkledde og alvorstunge. En halv time senere forlot de møtet hoppende glade.

La MC-klubben få bli på Nøisom (04.09.04)
Kastes ut fra Nøysom Gård? (03.09.04)
– De har tatt godt vare på Nøysom (03.09.04)
HELE SAKEN 

Demokraten :

Blir kastet ut av Nøisom Gård?

 

Han ventet på et positivt svar fra kommunen om innleggelse av vann på Nøisom Gård, MC-leder Fred Hansen. 

I stedet fikk han et oppsigelsesbrev i postkassa.

[Demokraten   03.09.2004]

Salg av Nøisom Gård   Leder i Demokraten 03.09.2004

Andre dokumenter :

Rådmannens innstilling til Teknisk utvalg

Fredrikstsd MC Clubs presseskriv/brev i saken

 

Foreløpig end of story (Leder i FB 11.september 2004) :

LEDER:
Flott støtte til MC-klubb

Publisert: 11. September 2004 00:01
Fredrikstad kommune sliter med økonomien. Og det er all grunn til å selge ut kommunale eiendommer for å få penger i kassa. De siste årene er da også en rekke bygninger solgt til private. Men av og til kan saksbehandlerne i rådhuset være vel oppfinnsomme. Hvorfor Nøysom gård på Byens marker, som Fredrikstad MC Club har disponert i en årrekke, skulle selges ut, er en gåte.
For gården sto ikke på den omfattende salgslisten som politikerne tidligere har vedtatt. Hvilke eiendommer Fredrikstad kommune skulle selge ut, var gjenstand for bred debatt. Var Nøysom uteglemt den gang? Eller sitter det en saksbehandler i rådhuset som vil overstyre politikerne og utvide listen på egen hånd?
Politikerne i teknisk utvalg gjorde det eneste rette da de torsdag lot Fredrikstad MC Club få fornye sin leiekontrakt. Vi merker oss at vedtaket var enstemmig. Det vitner om at rådmannen ikke kan ha lest politikernes tidligere vedtak om salg av kommunale eiendommer særlig godt.
MC- klubben i Fredrikstad har et stort antall medlemmer, og utmerker seg på en positiv måte i nærmiljøet. Klubbens filosofi står milevidt fra linjen til Outlaws, Bandidos og Hells Angels som vi ønsker å se så lite som mulig til i Fredrikstad. Det er viktig å signalisere at disse tre klubbene utgjør en minoritet i MC-miljøet. Fredrikstad MC Club er et sosialt møtested, som ikke minst engasjerer mange ungdommer, og som fortjener støtte.
I vedtaket slås det fast at Nøysom Gård ikke skal selges. Dermed ligger det an til at MC-klubben kan inngå en langsiktig avtale. Leiesummen bør tilpasses ut fra klubbens innsats i vedlikehold og oppgradering. Eiendommen må fortsatt være tilgjengelig for allmennheten.
Når MC-klubben nå får lov til å fortsette leieforholdet er det i tråd med retningslinjene som politikerne selv vedtok under behandlingen av kommunalt salg. Her het det at b
ygninger som hadde en viktig betydning for foreninger og lag kunne holdes utenfor. Det var denne bestemmelsen som i sin tid gjorde salget av Lions-Huset på Rolvsøy uforståelig.
Grunnregelen må være at kommunen ikke bør eie mer enn nødvendig. Men bygninger som det åpenbart vil være lite å tjene på å selge ut, eller som representerer viktige samfunnsinteresser, ikke minst i det forebyggende arbeidet mot kriminalitet, må forbli under den kommunale paraply.

 

 

 

 

Nøisom gård 1913 etter en akvarell av Rudolf Krogh. Ingen av bygningene på bildet står i dag. Kårhuset, som i dag er klubbhuset,  vises ikke på bildet. Det lå bak hovedhuset og er skjult av hovedbygningen og trærne. Gjerdet i forgrunnen går langs den gamle kjerreveien som ligger der dagens innkjørsel fra Habornveien går. Bygningen til venstre er bryggerhuset. I forgrunnen er stabburet som sto der så seint som på 70-tallet. 

Hovedhuset, som var ca 200 år gammelt i 1913, var så skeivt som bildet viser.  Årsaken var nok at huset var bygd uten grunnmur - hele bygningen lå på en flåte av tømmer over den leirholdige grunnen. 

Låven var en av de største i området og herfra foregikk det salg av høy til artilleriets hester. Venstre del av låven var fjøset som hadde en besetning på 8-10 kuer og 3-4 hester. På taket skimtes NØISOM, navnet på gården var markert med sort teglstein mot de øvrige røde.

 

Bildet under er malt på 30-tallet og viser gården fra en litt annen vinkel:

 Besøk siden 12.09.2004 Treffteller